ENG
RUS

Oleme liitunud Annetuste kogumise hea tavaga

Annetused puuetega laste ja noorte toetamiseks:

MTÜ Charity Pirital a/a EE241010220095101014 SEB Pank


 

Projektid 2020. aastal

Uuendatud 1.02.2020

MTÜ Charity Pirital korraldab koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 2020. aasta koolivaheaegadel päeva- ja ööpäevahoiuteenuseid raske ja sügava puudega lastele ja noortele.

• 20.04. – 24.04.2020 a. - kevadvaheaja päevahoiuteenus
• 27.07. – 31.07.2020 a. - suvevaheaja ööpäevaringne hoiuteenus Aegna saarel
• 10.08. – 14.08.2020 a. - suvevaheaja päevahoiuteenus
• 19.10. – 23.10.2020 a. - sügisvaheaja päevahoiuteenus

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: charitypirital@gmail.com
Tegevus- ja ajakavad, info omaosalustasu maksmise kohta ning muu korralduslik info saadetakse teenusele registreerunutele.Meid saab toetada 'Ma armastan aidata' keskkonna kaudu

1.09.2019
MTÜ Charity Pirital soovib heade annetajate kaasabil toetada erivajadustega laste ja noorte iseseisvumist. Erivajadustega lastele ja noortele pakutakse arendavaid tegevusi, võimalusi tegeleda mõne huvialaga, osaleda töötubades ning veeta aktiivselt vaba aega. Uued oskused kujunevad arendavates tegevustes ning seeläbi paranevad nende sotsiaalsed oskused, suureneb iseseisvus, omaalgatus ja enesega toimetulek.

Eesmärgiks on arendada oskusi, mis on olulised, et erivajadustega laps ja noor tuleks toime väljaspool harjumuspärast keskkonda ning tulevikus saaks elada võimalikult iseseisvat elu.

Annetused aitaksid suurendada erivajadustega laste ja noorte võimalusi saada iseseisvamaks, soodustaksid paremat toimetulekut igapäevaeluga ning aktiivsemat osalemist ühiskonnas.

 

Projektid 2019. aastal

Uuendatud 23.01.2019

MTÜ Charity Pirital korraldab koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 2019. aasta koolivaheaegadel päeva- ja ööpäevahoiuteenuseid raske ja sügava puudega lastele ja noortele.

• 25.02. – 01.03.2019 a. - talvevaheaja päevahoiuteenus
• 22.04. – 26.04.2019 a. - kevadvaheaja päevahoiuteenus
• 08.07. – 12.07.2019 a. - suvevaheaja ööpäevaringne hoiuteenus Tallinnas
• 05.08. – 09.08.2019 a. - suvevaheaja ööpäevaringne hoiuteenus Aegna saarel
• 26.08. – 30.08.2019 a. - suvevaheaja päevahoiuteenus
• 21.10. – 25.10.2019 a. - sügisvaheaja päevahoiuteenus

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: charitypirital@gmail.com
Tegevus- ja ajakavad, info omaosalustasu maksmise kohta ning muu korralduslik info saadetakse teenusele registreerunutele.

Projektid 2018. aastal

Uuendatud 25.03.2018

MTÜ Charity Pirital korraldab koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 2018. aastal hoiuteenuseid aadressil: Pae 37/ Võidujooksu 18. Teenust osutatakse Tallinna elanikeregistris olevatele raske ja sügava puudega lastele ja noortele vanuses 7- 19 aastat.

• 22.10. – 26.10.2018 a. - päevahoid
• 27.08. – 31.08.2018 a. - päevahoid
• 30.07. – 03.08.2018 a. - ööpäevaringne hoiuteenus Aegna saarel
• 16.07. – 20.07.2018 a. - päevahoid
• 25.06. – 29.06.2018 a. - ööpäevaringne hoiuteenus
• 23.04. – 27.04.2018 a.
• 26.02. – 02.03.2018 a.
• 02.01. – 05.01.2018 a.

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: charitypirital@gmail.com
Tegevus- ja ajakavad, info omaosalustasu maksmise kohta ning muu korralduslik info saadetakse teenusele registreerunutele.

Liitusime 'Ma armastan aidata' keskkonnaga

12.06.2017
MTÜ Charity Pirital soovib heade annetajate toel pakkuda nädalavahetusehoidu erivajadustega lastele ja noortele, et anda võimalus perele kord kuus ühel nädalavahetusel puhata, pöörata rohkem tähelepanu teistele pereliikmetele ja omavahelistele suhetele ning tegeleda asjadega, mis suure hoolduskoormuse juures ei ole tihti võimalik. Erivajadustega lastele ja noortele pakutakse nädalavahetusehoius eakohaseid arendavaid tegevusi, arendades toimetulekuoskusi. Tagatud on järelevalve. Erivajadustega laps ja noor õpib toime tulema väljaspool harjumuspärast keskkonda, paraneb tema suhtlemis- ja eneseteenindamise oskused, igapäevaeluga toimetulek ning suureneb iseseisvus, et tulevikus elada võimalikult iseseisvat elu. Annetused aitaksid vähendada perede hoolduskoormust, soodustaksid pere paremat toimimist ning võimaldaksid osaleda aktiivsemalt töös ja ühiskondlikus elus.

Väike annetus võib olla suur kingitus abivajavale perele.

 

Projektid 2017. aastal

1.09.2017

MTÜ Charity Pirital korraldab koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 2017. aasta koolivaheaja päevahoiuteenuseid aadressil: Pae 37/ Võidujooksu 18. Teenust osutatakse Tallinna elanikeregistris olevatele raske ja sügava puudega lastele ja noortele vanuses 7- 19 aastat.

• 02.01. – 06.01.2017 a.
• 27.02. – 03.03.2017 a.
• 20.03. – 24.03.2017 a.
• 24.04. – 28.04.2017 a.
• 12.06. – 16.06.2017 a.
• 26.06. – 30.06.2017 a.
• 10.07. – 14.07.2017 a.
• 31.07. – 04.08.2017 a. (toimumiskoht Aegna Looduskeskus)
• 21.08. – 25.08.2017 a.
• 23.10. – 27.10.2017 a.

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: charitypirital@gmail.com
Tegevus- ja ajakavad, info omaosalustasu maksmise kohta ning muu korralduslik info saadetakse teenusele registreerunutele.

Täname!

21.11.2016
Täname siiralt kõiki, kes andsid oma panuse HELI PUUDUTUS kontserdi õnnestumisele! Suurepärased esinejad, suurepärane publik, suurepärane kohvik, suurepärased sponsorid ja meie kullakallis suurepärane Katre Relve! Uuel aastal jälle!
 

 

HELI PUUDUTUS tuleb taas!

10.10.2016
Pühapäeval, 20. novembril 2016, kell 15:00 Tallinna Lauluväljaku klaassaalis.
 

 
Järjekorras juba seitsmendat korda toimuva heategevuskontserdi tuluga toetatakse erivajadustega laste teraapiaid.

Laval on Ivo Linna ja Anti Kammiste, Elina Born bändiga, Daniel Levi ja Beyond Beyond. Kaasa löövad ka noor pianist Robin Koljak ning tantsuklubi DotE tüdrukud.

Lapsi lõbustab Pipi, avatud on Fotobox, õnneloos, kohvik ja meisterdamise töötuba lastele.

Päeva juhib Hannes Hermaküla.

Piletid saadaval Piletilevis.

Helistades telefonil 9000 900 toetad erivajadustega laste teraapiaid 10 euroga.
Annetusi saab teha ka MTÜ Charity Pirital arveldusarvele SEB Pangas EE241010220095101014.

Sügis 2016

22.09.2016

MTÜ Charity Pirital korraldab 2016. aasta sügisesel koolivaheajal koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga päevahoiuteenuse Tallinna elanikeregistris olevatele raske ja sügava puudega lastele ja noortele vanuses 7- 18 aastat.

• 24.10.- 28.10.2016.a. Tallinna Heleni Koolis, Ehte 7

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: charitypirital@gmail.com
Tegevus- ja ajakavad, info omaosalustasu maksmise kohta ning muu korralduslik info saadetakse teenusele registreerunutele.

Projektid 2016. aasta suvel

15.05.2016

MTÜ Charity Pirital korraldab 2016. aasta suvisel koolivaheajal koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga päeva- ja ööpäevaringse hoiuteenuse Tallinna elanikeregistris olevatele raske ja sügava puudega lastele ja noortele vanuses 7- 18 aastat.

• 06. juuni kuni 19. juuni 2016 päevahoiuteenus Tallinnas, Päevakeskus Käo Pae keskuses
• 01. august kuni 05. august 2016 ööpäevaringne hoiuteenus Aegnal

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: charitypirital@gmail.com
Tegevus- ja ajakavad, info omaosalustasu maksmise kohta ning muu korralduslik info saadetakse teenusele registreerunutele.

Meie tegemised 2015. aasta suvel

1.11.2015

Suvisel koolivaheajal pakkus MTÜ Charity Pirital hoiuteenust erivajadustega lastele ja noortele kahel korral. Hoiuteenus on mõeldud Tallinna elanikeregistri lastele ja projekte rahastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet. Mõlemal korral oli tegemist ööpäevaringse hoiuteenusega, korraga 5 päeva. Heaks traditsiooniks on korraldada juunikuu projekt Laulasmaal ja augustikuu projekt Aegna saarel. Need kohad on osutunud väga sobivateks sellise teenuse osutamisel, sest paiknevad looduskaunites kohtades, kus lisaks sellele on turvaline keskkond, puhas õhk, mererand ja eraldatus linnakärast. Eesmärk on pakkuda osalistele arengut toetavaid kunsti-, muusika- ja käsitöötegevusi, arendavaid mängulisi ja sportlikke tegevusi ning toimetulekuõpetust.

Juuli keskel käisime Ida-Virumaal ja külastasime Aa rannas asuvat Gideoni laagrit. See oli rahvusvaheline inglise keele õppe laager, kus osales palju lapsi nii Eestist kui ka mujalt. Samal ajal toimus seal ka Jõhvi erivajadustega laste laager. Laagris viibis palju Ameerika vabatahtlikke, kes viisid läbi inglise keele tunde, aitasid sisustada laste vaba aega ning toetasid erivajadustega lapsi huvitegevustes. Tegime üheskoos mitu huvitavat töötuba ja veetsime palju aega mererannas. Saime jagada oma oskusi ja kogemusi käeliste tegevuste läbiviimisel erivajadustega lastele. Töötoad olid väga populaarsed ja valmis palju ilusaid töid. Ameeriklastelt õppisime vahetut suhtlemist ja kogesime, et keelebarjäär pole takistus aktiivsel suhtlemisel. Vabatahtlikud võitsid meie laste südamed ja jääme ootama uusi kohtumisi.

 

Projektid 2015. aastal

28.05.2015

MTÜ Charity Pirital korraldab 2015. aasta suvisel koolivaheajal koostöös Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ööpäevaringset lastehoidu raske ja sügava puudega Tallinna lastele ja noortele vanuses 7- 26 aastat kahel perioodil.

• 15. juuni kuni 19. juuni 2015 Laulasmaal
• 03. august kuni 07. august 2015 Aegnal - kõik kohad on täitunud, seega registreerimine on lõppenud.

Lisainfo ja registreerimine e-posti aadressil: charitypirital@gmail.com
Tegevus- ja ajakavad, info omaosalustasu maksmise kohta ning muu korralduslik info saadetakse teenusele registreerunutele.

 

Annetused puuetega laste ja noorte toetamiseks: MTÜ Charity Pirital a/a EE241010220095101014 SEB Pank